Vertrouwenspersoon

Als hockeyclub willen we dat ieder lid met plezier en in een gezellige, veilige omgeving kan hockeyen. 

Helaas kunnen er situatie voorkomen dat dit niet het geval is. Er is dan vaak sprake van zogenaamd "grensoverschrijdend gedrag”. Het bestuur van HCG wil dat soort situaties voor zijn of zo snel als mogelijk stoppen. 
Om die reden heeft het bestuur een onafhankelijke vertrouwenspersonen, Jelle Hoppenbrouwers, gevraagd om voor signalen van dergelijk gedrag bereikbaar te zijn en met de betrokkenen in gesprek te gaan om een goede oplossing voor het probleem te vinden.

Bij hem kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt binnen jouw team of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd wordt.
Of misschien heb je al wel geprobeerd met iemand te praten maar is je probleem daarmee niet opgelost.

De vertrouwenspersoon is er voor alle leden van HCG en hun familieleden. Is er een reden waardoor je met minder plezier naar de hockeyclub gaat en heb je het gevoel dat hier iets in kan veranderen? Meld het snel, praat erover en samen gaan we er alles aan doen om de ongewenste situatie te voorkomen of zo snel mogelijk te laten stoppen. Dit zorgt ervoor dat de problemen niet erger worden en een volgende keer hopelijk voorkomen kunnen worden.

Wanneer kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van HCG?
Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen je elftal of binnen de club dan kan je contact met Jelle Hoppenbrouwers opnemen.

Het gaat bijvoorbeeld over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er vanwege je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet (echt) bij hoort.
  • Je voelt je niet prettig bij de manier waarop je door bijvoorbeeld een teamlid, coach of trainer (maar dit kan ook nog iemand anders zijn in clubverband) aangesproken of aangeraakt wordt. Het geeft je een naar gevoel.
  • Wanneer je merkt dat iemand anders binnen de club hier (misschien) last van heeft.
  • Je als ouder merkt dat je kind hier (misschien) last van heeft.
  • Je als trainer/coach merkt dat een teamlid hier (misschien) last van heeft en je wil hier graag over in gesprek met een neutraal persoon.
  • Als je vragen hebt als trainer/coach of begeleider over hoe je in bepaalde situaties kan/moet handelen en wat wel/niet verstandig is.
  • Als je twijfelt of jouw vraag thuis hoort bij de vertrouwenspersoon. Bij twijfel: neem contact met ons op en we zullen samen met jou bespreken wat je het beste kunt doen.
Contactgegevens
Jelle Hoppenbrouwers, e-mailadres: [email protected] of telefoonnummer 06-16582019.

Vertrouwelijkheid
Wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. Maar problemen los je bijna nooit alleen op. De vertrouwenspersoon gaat samen met jou kijken wie er nodig is/zijn om het probleem duidelijk te krijgen en op te lossen. Dat gaat altijd in overleg met jou. De vertrouwenspersoon zal nooit, zonder met jou te overleggen, met andere mensen gaan praten.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van HCG. De vertrouwenspersoon informeert het bestuur een paar keer per jaar of er meldingen zijn geweest en wat de aard van de meldingen is. Dit gebeurt NIET met namen erbij. Het bestuur weet dus niet om WIE het gaat.

NOC*NSF
Is je probleem zo groot of verstrekkend dat je het niet met de HCG vertrouwenspersoon kan of durft te bespreken? Dan kan je contact opnemen met het NOC*NSF meldpunt. Het nummer is 0900-2025590 (ma t/m vrij van 08 tot 22 uur, za van 08 tot 16 uur, zondag niet bereikbaar).