Notulen ALV te lezen in LISA

24-11 Nieuws

UPDATE: de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering lees je nu via Lisa.

Op woensdag 25 oktober 20.00 uur zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden in het clubhuis. De agenda voor deze meeting is als volgt:


1. Opening vergadering en inleiding
2. Goedkeuring notulen ALV 2022
3. Verslag bestuur 2022/2023
4. Financiƫle stukken 2022/2023
-inkomsten en uitgaven
-Toelichting

-Benoeming kascommissie

-Verslag kascommissie
-Decharge Bestuur voor financiƫle beleid
5. Bestuur 2023/2024
-Aftreden en benoeming Bestuursleden
6. Begroting 2023/2024
-Begroting 2023/2024
-Vaststelling contributie en inningsperiodes
-goedkeuring begroting 2023/2024
7. Wijziging statuten
-Wijzigingen
-Wijzigingsproces
-Goedkeuring wijziging statuten
8. Commissies
-update wedstrijdsecretariaat
-update scheidsrechterssecretariaat
-update technische commissie
9. Rondvraag en sluiting ALV

Iedereen die belangstelling heeft voor onze club is van harte welkom om deze ALV bij te wonen. Om te mogen stemmen moet je lid zijn en per 1 oktober ouder dan 16 jaar of je bent ouder van een lid jonger dan 16 jaar. Ten aanzien punt 7 wijziging statuten zal er een week voor de ALV een exemplaar van de gewijzigde statuten in het clubhuis aanwezig zijn ter inzage met daarin duidelijk zichtbaar de voorgestelde wijzigingen.

 


 

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Leuk, ik ben er bij!

Casper Klop24-10-2023 @ 15:10:00

Dat is wel erg kort dag……

Pip van Dongen24-10-2023 @ 15:24:10

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?